součást oficiální webové prezentace Višňového

V letních měsících roku 2021 byla realizována výměna již zastaralých a nevyhovujících zářivek ve sportovní hale. Nové LED osvětlení nám přinese významnou úsporu elektrické energie a lepší světelný komfort. Tento projekt byl spolufinancován Jihomoravským krajem z dotačního programu v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2021.

Celkové náklady na akci činily 242 967 Kč, příspěvek z Jihomoravského kraje činil 127 600 Kč, příspěvek TJ Višňové pak 115 367 Kč. Vlastní realizaci provedla firma Večeřa Elektromontáže, s.r.o.